پروفیل Z

پروفیل Z

در این مقاله با پروفیل Z ، اشکال، استانداردها، ابعاد، وکاربردهای آن در صنعت خواهیم پرداخت. جهت تولید پروفیل Z از ورق های فولادی گرم
و سرد استفاده می گردد بدین صورت که رول وارد کارخانه می گردد سپس در دستگاه برش به نوارهایی با عرض مشخص برش داده می شود
و بعد از آن در دستگاه ساخت زد قرار می گیرد
پس از آن با استفاده از فرایند شکل دهی غلتکی ، خم های متوالی در نوار فلزی ایجاد می شود که بدون هیچگونه تغییری در ضخامت ورق و
با عبور از دستگاه شکل مقطع مورد نظر تعیین و بدست می آید و به شکل z تبدیل می شود که با توجه به نیاز مشتری آنها را پانچ می دهند.
در ایران پروفیل با اشکال مختلف Z,U,I تولید و مورد استفاده قرار می گیرند که دارای قیمتهای متفاوتی می باشد
طول معمولی پروفیل های ساختمانی بین ۶ ، ۱۲ تا ۱۴ متر می باشد که در کشورهای مختلف سراسر دنیا، با استانداردهای متفاوت تهیه و تولید می گردد
همچنین قیمت پروفیل Z بستگی به انواع آن دارد که شامل پروفیل زد ۱۸ ،پروفیل زد ۲۰ و نیز پروفیل زد ۲۲ می باشد با ضخامتها و یا گوشت ۲ ،۲٫۵ و ۳ می باشد

استاندارد پروفیل فولادی Z :

  • استاندارد ملی ایران ۳۶۹۴ : سال ۱۳۷۵- ورق های فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی – ویژگیها و روشهای آزمون
  • استاندارد ملی ایران ۵۷۲۲ : سال ۱۳۸۱- ورق های فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی – ویژگیها و روشهای آزمون

ابعاد پروفیل Z

برای ابعاد پروفیل Z (مطابق شکل شماره ۱) ، موارد ذیل باید رعایت گردد:
  • mm 2 (ارتفاع پروفیل )
  • mm 2 60 (رواداری بعد ۶۰ )
  • mm 5 22 (رواداری بعد ۲۲)

کاربرد پروفیل Z :

از جمله کاربردهای پروفیل های فولادی شکل زد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • پوشش انواع سوله ها ،سالن های ورزشی
  • ایستگاه های سوخت رسانی
  • سازه های اسکلت فلزی
  • مصارف ساختمانی
  • مصارف صنعتی و کشتی سازی
پروفیل Z
فهرست