جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

وزن آهن آلات

قیمت محصولات
تعیین وزن آهن آلات در صنعت ساختمان از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است. در حقیقت محاسبه وزن محصولات فولادی و اجرای پروژه ارتباط مستقیمی داشته و مکمل یکدیگرند و گام قبل از اجرای هر پروژه محاسبه وزن آهن آلات مصرفی مورد نظر در آن پروژه است. در کنار اهمیت وزن می توان به اهمیت ابعاد و اندازه های مصالح اجرایی در ساختمان های بتنی و فلزی نیز اشاره کرد. به طور مثال در صورتی که مقدار، ابعاد، وزن و اندازه های آرماتورهای فوندانسیون براساس نقشه های اجرایی پروژه مورد نظر بررسی شوند، قرارگیری آرماتورها درجا و مکان خود و همچنین فواصل و اندازه های آن ها در اجرا به سهولت امکان پذیر است و کار را برای نیروی متخصص آرماتوربند آسان تر می کند.

محاسبه دقیق وزن تیرآهن

یا اینکه محاسبه دقیق وزن تیرآهن، میلگرد،ورق های تقویتی و نبشی ها و… در اسکلت فلزی و یا وزن لوله های صنعتی و یا حتی لوله های داربست کمک شایانی در اجرای صحیح و اصولی ساختمان های فلزی و پروژه های صنعتی به ما می کند. بنابراین نتیجه میگیریم اجرای صحیح و اصولی مقادیر، احجام، ابعاد و وزن در سات یعنی انجام صحیح و اصولی عملیات ریزمتره که این اصل مهم از اتلاف مصالح و زمان در پروژه ها جلوگیری می کند. برای مثال به طور خلاصه می توان گفت که برای به دست آوردن وزن مخصوص میلگرد از جدول مربوط به استاندارد میلگردهای ساختمانی استفاده کرده و اگر به این جدول دسترسی نداشتیم از فرمول های مربوط به بخش محاسبه وزن میلگرد استفاده می کنیم.