محاسبه وزن ورق گالوانیزه شهرکرد

ورق گالوانیزه به دو صورت رول فرم و فابریک در کارخانه ها تولید می شود.
ورق های رول فرم گالوانیزه با ضخامت های 18 صدم میلی متر تا 6 میلی متر و با دو عرض 100 سانتی متر و 125 سانتی متر تولید می شوند.
ورق های فابریک گالوانیزه هم به دو صورت فابریک 2000*1000 میلی متر و فابریک 2500*1250 میلی متر تولید می شوند
جدول وزنی ورق گالوانیزه

ردیف وزن(گرم) ضخامت ورق گالوانیزه(صدم/میل) عرض ورق گالوانیزه(میل) طول ورق گالوانیزه(میل)
1 4800 30 1000 2000
2 6400 40 1000 2000
3 8000 50 1000 2000
4 9600 60 1000 2000
5 11200 70 1000 2000
6 12800 80 1000 2000
7 14400 90 1000 2000
8 16000 100 1000 2000
9 20000 125 1000 2000
10 24000 150 1000 2000
11 32000 200 1000 2000
12 7500 30 1250 2500
13 10000 40 1250 2500
14 12500 50 1250 2500
15 15000 60 1250 2500
16 17500 70 1250 2500
17 200000 80 1250 2500
18 22500 90 1250 2500
19 25000 100 1250 2500
20 31250 125 1250 2500
21 37500 150 1250 2500
22 50000 200 1250 2500
23 24000 50 1000 6000
24 30000 50 1250 6000
ورق گالوانیزه 0.25

,ورق گالوانیزه 0.5 ,ورق گالوانیزه 0.7 ,ورق گالوانیزه 0.3 ,ورق گالوانیزه 0.2 ,
ورق گالوانیزه 0.75 ,ورق گالوانیزه 0.18 ,ورق گالوانیزه 0.1 ,ورق گالوانیزه 020 ,ورق گالوانیزه 1 میل ,
ورق گالوانیزه 1.25 ,ورق گالوانیزه 1*2 ,وزن ورق گالوانیزه 1.5

وزن ورق گالوانیزه 1.25 ,

قیمت ورق گالوانیزه 1*6 ,
قیمت ورق گالوانیزه 1/5 ,قیمت ورق 1 گالوانیزه ,ورق گالوانیزه 2.5 ,ورق گالوانیزه 2*1 ,وزن ورق گالوانیزه 2 میل ,
وزن ورق گالوانیزه 2 میلیمتر ,وزن ورق 2 گالوانیزه ,

ورق 2 گالوانیزه

,ورق 2 میل گالوانیزه ,ورق گالوانیزه 3 میل ,
ورق گالوانیزه 3 میلیمتر ,ورق گالوانیزه 30 ,ورق 3 گالوانیزه ,وزن ورق گالوانیزه 3 میل ,قیمت ورق گالوانیزه 3 ,
ورق 3 میل گالوانیزه ,قیمت ورق 3 گالوانیزه ,ورق گالوانیزه 4 میل ,ورق گالوانیزه 40 ,وزن ورق گالوانیزه 4 میل ,
ورق گالوانیزه 4 ,ورق گالوانیزه 5 میل ,ورق گالوانیزه 50 ,ورق گالوانیزه 5 میلیمتر ,ورق گالوانیزه 50 کاشان ,
ورق گالوانیزه 50 میل ,وزن ورق گالوانیزه 50 ,قیمت ورق گالوانیزه 5 ,

قیمت ورق گالوانیزه رنگی 50

ورق گالوانیزه 5 , ورق گالوانیزه 60 ,ورق گالوانیزه 6 میل ,قیمت ورق گالوانیزه 6 متری ,وزن ورق گالوانیزه 60 ,
قیمت ورق گالوانیزه 60 کاشان ,نرخ ورق گالوانیزه 60 ,وزن ورق گالوانیزه 6 متری ,قیمت روز ورق گالوانیزه 60 ,
ورق 6 میل گالوانیزه ,ورق گالوانیزه 6 متری , ورق گالوانیزه 7 الماس ,ورق گالوانیزه 70

,قیمت ورق گالوانیزه 70

وزن ورق گالوانیزه 70 ,قیمت ورق گالوانیزه .75 ,وزن ورق گالوانیزه .7 ,ورق گالوانیزه 8 میل ,
ورق گالوانیزه 80 ,قیمت ورق گالوانیزه 8 میل ,وزن ورق گالوانیزه 8 میلیمتر ,قیمت ورق گالوانیزه 80 ,

وزن ورق گالوانیزه شهرکرد
ورق گالوانیزه رنگی ,ورق گالوانیزه چیست

 وزن لوله داربست سبک

, وزن لوله داربستی 5 , وزن لوله داربست سنگین , وزن لوله 5 داربستی, وزن لوله داربست 6 متری

وزن لوله اسکافلد, وزن لوله اسکافل, تبدیل وزن لوله به متر, , وزن لوله داربست بندی, وزن شاخه لوله داربست, وزن لوله سیاه فولادی , وزن لوله شش متری داربست

وزن لوله داربست ۶ متری, وزن یک شاخه لوله داربستی , وزن هر عدد لوله داربست , وزن و قیمت لوله داربست ,

فهرست