خیز تولید در ذوب آهن

افزایش تولید در ذوب آهن اصفهان

ش جدید قیمتی سنگ آهن
مدیرعامل شرکت ذوب آهن تأکید بر این داشت که بسیاری از فعالیت ها در اثر این بیماری و شدت مشکلاتی از جمله تهیه موادی نظیر آن متاثر می شود.
سنگ آهن افزایش یافته است. ذوب آهن اصفهان شرایطی برای جهش تولید دارد
البته این امر برای تخصیص به سیاست صحیح وزارت صنعت و معدن و تجارت نیاز دارد
مواد اولیه به موقع برای این شرکت و شرکت های مشابه
در کشور است که اگر این شرایط در صورت لزوم رعایت شود ، امکان افزایش 20 درصدی وجود دارد
در تولید یا به عبارتی دیگر ، تولید 3 میلیون تن در سال است ، خواهیم رسید.
از مزایای تولید انواع مقاطع فولادی در ایران منابع انرژی فراوان و ارزان است
و این منابع غنی از مواد اولیه است که باعث قیمت گذاری کالاها در بورس کالا می شود
ا برخلاف سایر صنایع فولادی ایران ، ذوب آهن اصفهان تلاش می کند
استفاده از روش های کوره بلند برای تولید فولاد یاری بگیردتا یارانه انرژی به آن تعلق نگیرد
تفاوت این امر در هر کیلو فولاد بیش از هزار تومان است و باعث تفاوت در سودآوری ذوب آهن می شود
این کار را می توان با سایر صنایع نیز انجام داد. علاوه بر این ، تهیه مواد اولیه به دلایل مختلف از جمله فروش مواد اولیه ،
کار سختی است وی گفت: “تولیدکنندگان واقعاً نیازی به نگرانی ندارند.”
باید مواد اولیه را تأمین کند و فقط باید به فکر تولید باشد
در صنعت فولاد با سهمیه ای که از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه شده است می توان مواد اولیه موردنیاز را به راحتی بدست آورد،  زیرا 40 درصد از ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان است
تأخیر در تأمین سنگ آهن هنوز یک ضرورت است. دلیلی وجود دارد که سنگ آهن در مقیاس بزرگ ، که برای ذوب آهن مورد نیاز است ، به بهانه افزایش ارزش ارز صادر می شود.
در حالی که این سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان به کالایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شده است
بسیار ارزشمندتر خواهد بود.

کارخانه های لوله و پروفیل
فهرست