برنامه تولید فولاد مبارکه در سال جهش تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ بر اساس برنامه ریزی انجام شده در صورت ارائه
کنسانتره سنگ خام و گندله وتولید 600 هزار تن فرآورده های سرد، هفت میلیون و 500 هزار تن گلوله ،
9 میلیون و 300 هزار تن آهن اسفنجی ، هفت میلیون و 200 هزار تن اسلب ، 6 میلیون
و 600 هزار تن کویل گرم و یک میلیون در این شرکت فولادی حاصل می شود.

جواد نیلی گفت: امسال در شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای تولید 6 محصول جدید مورد استفاده در مخزن های تحت فشار نیروگاه و صنایع خودرو برنامه ریزی شده است.

او عنوان کرد: در سال گذشته با کاهش 700 هزار تن گلوله ،
یک میلیون و 300 هزار تن آهن اسفنجی و 900 هزار تن اسلب برای پاسخ به تقاضای بازار و کنترل قیمت ، 600 هزار تن شده استفاده شده است.

فولاد مبارکه اصفهان, لوله و قوطی اصفهان
فهرست