جهش جدید قیمتی سنگ آهن

جهش جدید قیمتی سنگ آهن

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۱.۸ دلار افزایش ۹۷.۹۵ دلار معامله شد.
سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با همین میزان افزایش به قیمت ۱۱۴.۹۵ دلار معامله شد.
شمش فولاد درچین با ۰.۴۹ دلار افزایش ۴۷۰.۸۵ دلار معامله شد.
شمش روی با ۲۰ دلار افزایش ۲۰۱۷ دلار قیمت خورد.
زغال سنگ با ۰.۵ دلار افزایش قیمت ۹۹.۵ دلار معامله شد.جهش جدید قیمتی سنگ آهن

سنگ آهن
فهرست