کاهش صادرات سنگ آهن برزیل

کاهش صادرات سنگ آهن برزیل

در سال جاری میلادی قیمت سنگ آهن با توجه به عرضه صادراتی پایین برزیل تحت
حمایت بود. در آوریل برزیل 24 میلیون تن سنگ آهن صادر کرد که در مقایسه با فوریه
که شرایط جوی صادرات را خیلی کاهش داده بود تنها کمی بهبود داشت. افزایش قیمت
سنگ آهن و عبور از 90 دلار موجب شده کاهش عرضه برزیل مورد توجه قرار گیرد.
از ژانویه تا آوریل سال جاری صادرات سنگ آهن این کشور 8 درصد افت سالانه داشته است.
واردات چینی ها از برزیل در سه ماه نخست سال 50.7 میلیون تن بوده که 10 میلیون تن
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت داشت. این در حالیست که واردات سنگ آهن
از هند 4.7 میلیون تن رشد داشته 8.2 میلیون تن ثبت شد و سهم اوکراین هم 2.5 میلیون
تن بالا رفته 4.7 میلیون تن ثبت شد.

کاهش صادرات سنگ آهن برزیل , قیمت سنگ آهن , افزایش قیمت سنگ آهن

سنگ آهن
فهرست