محاسبه وزن لوله صنعتی لوله و قوطی اصفهان

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
13229.100
1322.511.400
132313.300
260217200
2602.319.900
2602.521.500
2602.824000
260326000
وزن لوله داربستی لوله و قوطی اصفهان
وزن لوله جدار چاهی
وزن لوله صنعتی گوشتندار
ورن لوله فولادی برق
وزن لوله صنعتی لوله و قوطی اصفهان
وزن لوله استیل
جدول وزن لوله فولادی

وزن لوله های صنعتی, وزن لوله های فولادی, وزن لوله سیاه فولادی, وزن لوله 2 اینچ فولادی ,وزن لوله سیاه فولادی, , وزن لوله های فولادی, وزن لوله های فولادی گالوانیزه ,

وزن لوله های فولادی 12 اینچ, وزن لوله های فولادی رده 40, وزن لوله های فولادی سپاهان, محاسبه ی وزن لوله ,

وزن شاخه لوله گاز, وزن لوله های صنعتی , وزن واحد طول لوله فولادی , وزن واحد طول لوله گالوانیزه , وزن لوله فلزی

وزن لوله فلزی 3 اینچ,

 فرمول محاسبه ی وزن لوله 

وزن لوله 1.5 اینچ, وزن لوله 2 اینچ فولادی , وزن لوله 4 اینچ گالوانیزه , وزن لوله 5 داربستی

وزن لوله قیمت, وزن و قیمت لوله, وزن و قیمت لوله آهنی , وزن لوله کالوپ, وزن لوله گاز سپاهان ,

وزن لوله گالوانیزه سپنتا , وزن لوله گالوانیزه سنگین ساوه , وزن لوله گالوانیزه متوسط , وزن لوله گالوانیزه 6, وزن لوله گازی سپنتا ,

وزن لوله محاسبه, وزن مخصوص لوله گالوانیزه, وزن لوله نرده ای, وزن لوله نرده,  وزن واحد لوله فولادی,  وزن واحد لوله داربستی,

جدول وزن لوله و پروفیل , وزن لوله 6 متری داربست , وزن لوله های فولادی, وزن لوله های فولادی گالوانیزه , وزن لوله های گالوانیزه سنگین ,

فهرست