محاسبه وزن لوله داربستی لوله و قوطی اصفهان

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

/tbody>

قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
1.2  1 48 2 14.100
1.2  1 48 2.3 15.900
1.2  1 48 2.5 17.200
1.2  1 48 2.8 19.200
1.2  1 48 3 20.500
وزن لوله داربستی 5, بست و لوله داربستی,

لوله داربست همدان, لوله های داربستی, لوله های داربست, قیمت لوله های داربستی,

بست لوله های داربستی, قیمت لوله داربست 3 متری, لوله 5 داربستی, قیمت لوله 5 داربستی, وزن لوله 5 داربستی,

لوله داربستی, لوله داربست, قیمت لوله داربستی, قیمت لوله داربستی 5, قیمت لوله داربستی سنگین, قیمت لوله داربست روز

وزن لوله داربست 6 متری, قیمت لوله داربست 6 متری تهران

وزن لوله داربست سبک,لوله داربستی سبک, لوله داربست, اسکافلد داربست لوله ای, لوله داربستی قیمت, لوله داربستی اصفهان, لوله داربست استاندارد

وزن لوله داربستی لوله و قوطی اصفهان
وزن لوله جدار چاهی
وزن لوله صنعتی گوشتندار
ورن لوله فولادی برق
وزن لوله صنعتی لوله و قوطی اصفهان
وزن لوله استیل
جدول وزن لوله فولادی

 وزن لوله داربست سبک

, وزن لوله داربستی 5 , وزن لوله داربست سنگین , وزن لوله 5 داربستی, وزن لوله داربست 6 متری

وزن لوله اسکافلد, وزن لوله اسکافل, تبدیل وزن لوله به متر, , وزن لوله داربست بندی, وزن شاخه لوله داربست, وزن لوله سیاه فولادی , وزن لوله شش متری داربست

وزن لوله داربست ۶ متری, وزن یک شاخه لوله داربستی , وزن هر عدد لوله داربست , وزن و قیمت لوله داربست ,

فهرست