شرحضخامت ( میلی متر)عرض (میلی متر)وضعیتمحل انبارقیمت ( تومان)
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘
0.41000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘0.41250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘0.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.61000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 ورق خودرو چهارمحال 1250 رول 🔘0.61250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.71000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 ورق خودرو چهارمحال ۱250 رول 🔘0.71250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 ورق خودرو چهارمحال 1000 رول 🔘0.81000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 ورق خودرو چهارمحال 1250 رول 🔘0.81250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.91000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 ورق خودرو چهارمحال 1250 رول 🔘0.91250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1 ورق خودرو چهارمحال۱250 رول 🔘11250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 ورق خودرو چهارمحال1000رول 🔘1.251000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 ورق خودرو چهارمحال1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 ورق خودرو چهارمحال 1000رول 🔘1.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘1.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو چهارمحال 1000رول 🔘21000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘21250رول شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

شرحضخامت ( میلی متر)عرض (میلی متر)وضعیتمحل انبارقیمت ( تومان)
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘
0.41000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز شهرکرد 1250رول 🔘0.41250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘0.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.61000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 تاراز شهرکرد 1250 رول 🔘0.61250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.71000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 تاراز شهرکرد ۱250 رول 🔘0.71250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 تاراز شهرکرد 1000 رول 🔘0.81000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 تاراز شهرکرد 1250 رول 🔘0.81250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.91000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 تاراز شهرکرد 1250 رول 🔘0.91250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1 تاراز شهرکرد ۱250 رول 🔘11250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 تاراز شهرکرد 1000رول 🔘1.251000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 تاراز شهرکرد 1000رول 🔘1.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘1.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکرد 1000رول 🔘21000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘21250رول شهرکرد

اعتبار اسنادی داخلی

در صورت نداشتن نقدینگی کافی می‌توانید، در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال‌سی) که ازسوی شعب بانک صادرات صادر می‌گردد تنها با پیش‌پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پیش فاکتور، کلیه محصولات این شرکت را بصورت نسیه تا ۶ ماهه خریداری فرمایید.
متقاضی دریافت اعتبار طرح طراوت تنها کافی است با دردست داشتن پیش‌فاکتور از شرکت لوله و قوطی اصفهان به یکی از شعب بانک صادرات که در آن حساب دارد مراجعه و بعد از ارائه مدارک و الزامات موردنیاز، نسبت به صدور اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال‌سی) موردنیاز در وجه شعبه بانک صادرات این شرکت اقدام فرماید.

فروش اعتباری

عرضه کلیه آهن آلات و محصولات فولادی به صورت اعتباری پس از دریافت ضمانت نامه بانکی و تایید کارشناسان حقوقی این مجموعه با مدت زمان تسویه حداکثر شش ماه امکان پذیر می باشد.

ورق گالوانیزه رنگی ,ورق گالوانیزه چیست ,ورق گالوانیزه کاشان ,ورق گالوانیزه سمنان ,ورق گالوانیزه شهرکرد ,

ورق گالوانیزه شیروانی ,ورق گالوانیزه هفت الماس ,ورق گالوانیزه کرکره ای ,ورق گالوانیزه قیمت ,ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ,

ورق گالوانیزه انلاین ,ورق گالوانیزه برش خورده ,

ورق گالوانیزه تولید کننده ,ورق گالوانیزه تولیدی ,ورق گالوانیزه جهرم ,ورق گالوانیزه جیندال هند ,جوشکاری ورق گالوانیزه ,

جوشکاری ورق گالوانیزه نازک ,ورق اهن گالوانیزه در جدول ,استاندارد ورق گالوانیزه و جدول آن , جدول ورق گالوانیزه ,

جزئیات ورق گالوانیزه ,ورق گالوانیزه چین ,ورق گالوانیزه چهارمحال بختیاری ,ورق گالوانیزه طرح چوب ,

ورق گالوانیزه گرم چیست ,ورق گالوانیزه متری چند ,رول ورق گالوانیزه چند متر است ,ورق اهن گالوانیزه در حل جدول ,

فهرست