قیمت سنگ آهن ۶۵درصد به بالای ۱۱۰دلار رسید

قیمت سنگ آهن ۶۵درصد به بالای ۱۱۰دلار رسید

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با 2.5 دلار افزایش 93.25 دلار معامله شد.
سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با همین میزان افزایش به قیمت 110.8 دلار معامله شد.
شمش فولاد درچین با 1.97 دلار افزایش 460.37 دلار معامله شد.
شمش روی با 10 دلار افزایش 1949 دلار قیمت خورد.
زغال سنگ با 1 دلار افزایش 99 دلار معامله شد .

سنگ آهن
فهرست