قیمت سنگ آهن ۶۵درصد۱۰۰دلار شد

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد با ۱ دلار کاهش ۸۲.۴ دلار معامله شد.

سنگ آهن عیار ۶۵ درصد با همین میزان کاهش ۱۰۰ دلار معامله شد.

زغال سنگ با ۲.۷۵ دلار کاهش ۱۰۳ دلار معامله شد

شمش فولاد درچین با ۰.۲۱ دلار کاهش ۴۳۶.۲۸ دلار معامله شد.

شمش روی با ۲۳.۵ دلار افزایش ۱۹۱۵ دلار قیمت خورد.

مت خورد.

سنگ آهن
فهرست