فارسی | English | العربیه

پروفیل صنعتی و ساختمانی

• طراحی و ساخت بوم جرثقیل
• طراحی و ساخت سوله های سبک
• چهارچوب فولادی
• رانر و استاد
• سازه های سبک فولادی
• پروفیل درب و پنجره