فارسی | English | العربیه

لوله‌ بدون درز مانیسمان

لوله مانسمان, لوله بدون درز, فروش لوله بدون درز, فروش لوله مانیسمان, لوله بدون درز اصفهان, لوله مانیسمان اصفهان

لوله‌ بدون درز مانیسمان ؛ لوله هایی است که از شمش فولادی تولید می شوند و درتولید و ساخت لوله های بدون درز هیچگونه درز و یا جوشی به کارنرفته است .لوله های مانیسمان عموما با کشش و نورد شمش های گرد فولادی تولید می شوند.  لوله های مانیسمان جهت مصارف صنایع خاصی مانند سیستمان بخار هوای فشرده، سیستم هیدرولیک ، آب و فاضلاب و گاز  می باشد. لوله‌ بدون درز  عموما در سایزهای “۱/۲اینچ الی “۳۶ اینچ تولید و عرضه میگردند.

 

 

 

قیمت لوله‌ بدون درز  ( لوله مانیسمان رده ۴۰)

انبار اصفهان

 

نام محصول (inch)
ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت هر کیلو (تومان)
قیمت هر شاخه (تومان)
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/22.777.5
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "3/42.879.2
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "12.611.82
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "12.8 12.66
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "13.38 14.2
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1-1/42.8 16.32
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1-1/43.5617.57
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1-1/22.818.84
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1-1/23.6825
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "2324

 

قیمت لوله‌ بدون درز   (لوله مانیسمان رده ۴۰)

انبار تهران

سایزقطر خارجیضخامتوزن شاخه 6 متریقیمت هر شاخه (تومان)
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/221.3

2.777
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "3/4114.36.0210
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "133.43.3814
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/4 142.23.5619
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/2 148.33.6822
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "260.33.9131
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/2 2735.1648
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "388.95.4965
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "4114.395
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "5141.36.55125
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "6168.37.11165
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "8219.18.18250
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "10273.19.27355
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "12323.910.31470
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "14355.611.13560
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1626.72.87730

 

قیمت لوله‌ بدون درز   (لوله مانیسمان رده ۸۰)

انبار تهران

سایزقطر خارجیضخامتوزن شاخه 6 متریقیمت هر شاخه (تومان)
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/221.3

3.7310
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "3/426.73.9113
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "133.44.5518
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/4 142.24.8525
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/2 148.35.0832
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "260.35.5443
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "1/2 2737.0166
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "388.97.6290
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "4114.38.56132
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "5141.39.53180
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "6168.310.97255
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "8219.112.70390
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "10273.115.09575
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "12323.917.48792
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "14355.6948
لوله بدون درز (لوله مانیسمان) "16406.421.441200