UA-125070859-1
فارسی | English | العربیه

وزن لوله

محاسبه وزن لوله (لوله داربستی)

برای محاسبه وزن لوله از فرمول زیر استفاده می شود:

[ طول * (( قطر خارجی – قطر داخلی ) / ۲ ) * ۳٫۱۴ * ۷٫۸۶  ] / ۱۰۰۰

البته فرمول ساده تری برای محاسبه وزن تقریبی لوله آهنی ۶ متری به صورت ( قطر خارجی لوله * ضخامت * ۱۴۷ ) می باشد.

توجه داشته باشید که فرمول فوق برای محاسبه به سانتی متر است، برای تبدیل به میلی متر در آخر به جای ۱۰۰۰ بر ۱۰۰۰۰۰۰ تقسیم می شود.

لوله داربستی که همان لوله صنعتی می باشد که هیچ گونه سیالی در داخل آن جابه جا نمی شود و تحت هیچ گونه تست آب یا گازی قرار نگرفته است، لوله داربستی فقط کاربرد صنعتی دارد و در صنایع و سازه های مختلف نیز از آن استفاده می شود.

لوله داربستی در سایز های مختلف تولید می شود که متداول ترین سایز مورد استفاده آن سایز  ۱/۲-۱ اینچ یا همان ۵ سانتیمتر می باشد. لوله داربستی را به نام لوله ۵ نیز می شناسند.

لوله داربستی در ضخامت های مختلفی تولید می شود که بیشترین ضخامت هایی که از لوله داربستی سایز ۱/۲-۱ اینچ استفاده می شود می توان به ضخامت های ۲ و ۲/۵ میلی متر اشاره کرد.

 

وزن لوله فولادی

 

 

ویرای

ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 1/2لوله 21/310.51
2لوله 1/2لوله 21/31/250.63
3لوله 1/2لوله 21/31/50.74
4لوله 1/2لوله 21/320.97
5لوله 1/2لوله 21/32/51.21
6لوله 1/2لوله 21/331.45
7لوله 3/4لوله 26/710.66
8لوله 3/4لوله 26/71/250.79
9لوله 3/4لوله 26/71/50.96
10لوله 3/4لوله 26/721.24
11لوله 3/4لوله 26/72/51.52
12لوله 3/4لوله 26/731.81
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 1لوله 33/710.83
2لوله 1لوله 33/71/251.02
3لوله 1لوله 33/71/51.23
4لوله 1لوله 33/721.61
5لوله 1لوله 33/72/51.94
6لوله 1لوله 33/732.32
7لوله 1لوله 33/73/52.68
8لوله 1لوله 33/743.05
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 1/4 – 1لوله 42/211.04
2لوله 1/4 – 1لوله 42/21/251.28
3لوله 1/4 – 1لوله 42/21/51.54
4لوله 1/4 – 1لوله 42/222.01
5لوله 1/4 – 1لوله 42/22/52.48
6لوله 1/4 – 1لوله 42/232.95
7لوله 1/4 – 1لوله 42/23/53.48
8لوله 1/4 – 1لوله 42/243.85
9لوله داربستی  1/2 – 1لوله داربستی  48/311.19
10لولهداربستی  1/2 – 1لوله داربستی 48/31/251.48
11لوله داربستی 1/2 – 1لوله داربستی 48/31/51.77
12لوله داربستی 1/2 – 1لولهداربستی  48/322.29
13لوله داربستی  1/2 – 1لوله داربستی 48/32/52.81
14لوله داربستی 1/2 – 1لوله داربستی 48/333.38
15لوله داربستی 1/2 – 1لوله داربستی 48/33/53.91
16لوله داربستی 1/2 – 1لوله داربستی 48/344.42
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 2لوله داربستی 60/311.49
2لوله داربستی 2لوله داربستی 60/31/251.85
3لوله داربستی 2لوله داربستی 60/31/52.21
4لوله داربستی 2لوله داربستی 60/322.93
5لوله داربستی 2لوله داربستی 60/32/53.64
6لوله داربستی 2لوله داربستی 60/334.32
7لوله داربستی 2لوله داربستی 60/33/55.01
8لوله داربستی 2لوله داربستی 60/345.62
9لوله داربستی 2لوله داربستی 60/34/56.26
10لوله داربستی 2لوله داربستی 60/356.90
11لوله داربستی 2لوله داربستی 60/35/57.63
12لوله داربستی 2لوله داربستی 60/368.13
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 1/2 – 2لوله 761/52.79
2لوله 1/2 – 2لوله 7623.70
3لوله 1/2 – 2لوله 762/54.59
4لوله 1/2 – 2لوله 7635.48
5لوله 1/2 – 2لوله 763/56.35
6لوله 1/2 – 2لوله 7647.20
7لوله 1/2 – 2لوله 764/58.04
8لوله 1/2 – 2لوله 7658.89
9لوله 1/2 – 2لوله 765/59.58
10لوله 1/2 – 2لوله 76610.51
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله  3لوله 88/924.38
2لوله 3لوله 88/92/55.46
3لوله 3لوله 88/936.51
4لوله 3لوله 88/93/57.56
5لوله 3لوله 88/948.58
6لوله 3لوله 88/94/59.58
7لوله 3لوله 88/9510.57
8لوله 3لوله 88/95/511.74
9لوله 3لوله 88/9612.51
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 4لوله 114/325.68
2لوله 4لوله 114/32/56.98
3لوله 4لوله 114/338.38
4لوله 4لوله 114/33/59.76
5لوله 4لوله 114/3411.18
6لوله 4لوله 114/34/512.43
7لوله 4لوله 114/3513.75
8لوله 4لوله 114/35/515.21
9لوله 4لوله 114/3616.26
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 5لوله  140/32/58.62
2لوله 5لوله 140/3310.36
3لوله 5لوله 140/33/511.95
4لوله 5لوله 140/3413.72
5لوله 5لوله 140/34/515.39
6لوله 5لوله 140/3516.95
7لوله 5لوله 140/35/518.75
8لوله 5لوله 140/3620.51
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله  6لوله 168/32/510.48
2لوله 6لوله 168/3312.58
3لوله 6لوله 168/33/514.69
4لوله 6لوله 168/3416.74
5لوله 6لوله 168/34/518.81
6لوله 6لوله 168/3520.79
7لوله 6لوله 168/35/522.70
8لوله 6لوله 168/3624.84
9لوله 6لوله 168/36/526.35
10لوله 6لوله 168/3728.68
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله 8لوله 219/1316.08
2لوله 8لوله 219/13/518.74
3لوله  8لوله 219/1421.39
4لوله 8لوله 219/14/524.03
5لوله  8لوله 219/1526.65
6لوله  8لوله 219/15/529.27
7لوله 8لوله 219/1631.89
8لوله  8لوله 219/16/534.44
9لوله 8لوله 219/1737.74