UA-125070859-1وزن قوطی, جدول وزن قوطی مربع, جدول وزن قوطی مستطیل, لوله و قوطی اصفهان

وزن قوطی

وزن قوطی

 

برای محاسبه وزن قوطی از فرمول کلی زیر می توان استفاده کرد: 

وزن قوطی (کیلوگرم) = تعداد * طول به کار رفته ( متر) * وزن مخصوص قوطی ( کیلوگرم / متر) 

 این فرمول برای بدست آوردن 

 وزن تیرآهن نیم ­پهن  IPE ، 

وزن تیرآهن باریک (INP)، 

وزن تیرآهن عریض (IPB)، 

وزن تیرآهن عریض نوع سبک (IPBL

 وزن ناودانی (U)، 

وزن پروفیل نبشی دوطرف مساوی (∟)، 

وزن پروفیل نبشی با لبه­ های نامساوی (L)،

 وزن سپری (T) و 

وزن قوطی چهارگوش استفاده می شود. 

پروفیل ها تجهیزاتی هستند که در ساخت در و پنجره و لوله استفاده می شوند.

از لحاظ لغتی پروفیل به معنای ثابت بودن مقطع در طول معین است. 

بخش زیاد پروفیل ها برای ساخت در و پنجره های آهنی استفاده می شوند.

پروفیل ها در گروه های ا تا ۷ ( از لحاظ اندازه و مشخصات) تقسیم بندی می شوند و برای ساخت پنجره و چارچوب آن استفاده می شوند. 

در صنعت خودروسازی از انواع پروفیل ها مانند پروفیل های قوطی مربعی و مربعی مستطیلی استفاده می شود. 

پروفیل قوطی مربعی در ساخت پایه میز و صندلی و همچنین برای پوشش سقف استفاده می شود.

پروفیل های به شکل z در انواع سوله ها به کار می روند. پروفیل های نبشی و ناودانی در روش نورد سرد تولید می شوند.

 

وزن قوطی های مربع

 
 
 
 
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی( کیلو گرم )
11قوطی 20*200/62
21قوطی 25*250/78
31قوطی 30*300/96
41قوطی 35*351/12
51قوطی 40*401/25
61/25قوطی 20*200/75
71/25قوطی 25*250/98
81/25قوطی 30*301/19
91/25قوطی 35*351/39
101/25قوطی 40*401/55
111/5
قوطی 20*20
0/91
121/5قوطی 25*251/17
131/5قوطی 30*301/42
141/5قوطی 35*351/64
151/5قوطی 40*401/86
161/5قوطی 45*452/12
171/5قوطی 50*502/33
181/5قوطی 60*602/82
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
12قوطی 20*201/18
22قوطی 25*251/53
32قوطی 30*301/78
42قوطی 35*352/16
52قوطی 40*402/45
62قوطی 45*452/81
72قوطی 50*503/11
82قوطی 60*603/74
92قوطی 70*704/38
102قوطی 80*804/97
112قوطی 90*905/68
122/5قوطی 25*251/88
132/5قوطی 30*302/31
142/5قوطی 35*352/68
152/5قوطی 40*403/03
162/5قوطی 45*453/47
172/5قوطی 50*503/84
182/5قوطی 60*604/63
192/5قوطی 70*705/46
202/5قوطی 80*806/25
212/5قوطی 90*906/98
222/5قوطی 100*1007/81
232/5قوطی 110*1108/62
242/5قوطی 135*13510/48
252/5قوطی 140*14011/02
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
13قوطی 30*302/73
23قوطی 35*353/19
33قوطی 40*403/60
43قوطی 45*454/25
53قوطی 50*504/62
63قوطی 60*605/54
73قوطی 70*706/51
83قوطی 80*807/44
93قوطی 90*908/38
103قوطی 100*1009/38
113قوطی 110*11010/36
123قوطی 135*13512/58
133قوطی 140*14013/19
143/5قوطی 45*454/78
153/5قوطی 50*505/33
163/5قوطی 60*606/42
173/5قوطی 70*707/56
183/5قوطی 80*808/68
193/5قوطی 90*909/76
203/5قوطی 100*10010/95
213/5قوطی 110*11011/95
223/5قوطی 135*13514/69
233/5قوطی 140*14015/29
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
14قوطی 50*506/06
24قوطی 60*607/32
34قوطی 70*708/58
44قوطی 80*809/89
54قوطی 90*9011/18
64قوطی 100*10012/42
74قوطی 110*11013/72
84قوطی 135*13516/74
94قوطی 140*14017/48
104/5قوطی 100*10013/89
114/5قوطی 110*11015/39
124/5قوطی 135*13518/81
134/5قوطی 140*14019/59
145قوطی 100*10015/42
155قوطی 110*11016/95
165قوطی 135*13520/79
175قوطی 140*14021/72
186قوطی 100*10018/51
196قوطی 110*11020/51
206قوطی 135*13524/84
216قوطی 140*14025/92

وزن قوطی های مستطیل

ویرایش

ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی( کیلوگرم )
11قوطی 10*200/46
21قوطی 10*250/53
31قوطی 10*300/62
41قوطی 20*300/78
51قوطی 20*400/96
61قوطی 30*401/12
71/25قوطی 10*200/56
81/25قوطی 10*250/66
91/25قوطی 10*300/75
101/25قوطی 20*300/98
111/25قوطی 20*401/19
121/25قوطی 30*401/39
131/5قوطی 10*200/67
141/5قوطی 10*250/81
151/5قوطی 10*300/91
161/5قوطی 20*301/17
171/5قوطی 20*401/42
181/5قوطی 30*401/64
191/5قوطی 50*402/12
201/5قوطی 25*501/74
211/5قوطی 30*501/86
221/5قوطی 20*601/86
231/5
قوطی 30*60
2/12
241/5قوطی 40*602/33
251/5قوطی 50*602/57
261/5
قوطی 40*80
2/82
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
12قوطی 10*200/87
22قوطی 10*251/02
32قوطی 10*301/18
42قوطی 20*301/53
52قوطی 20*401/87
62قوطی 30*402/16
72قوطی 50*402/81
82قوطی 25*502/32
92قوطی 30*502/45
102قوطی 20*602/45
112قوطی 30*602/81
122قوطی 40*603/11
132قوطی 50*603/42
142
قوطی 40*80
3/74
152قوطی 60*804/38
162قوطی 40*1004/38
172قوطی 50*1004/66
182قوطی 60*1205/68
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
12/5قوطی 20*301/88
22/5قوطی 20*402/31
32/5قوطی 30*402/68
42/5قوطی 50*403/47
52/5قوطی 25*502/92
62/5قوطی 30*503/03
72/5قوطی 20*603/03
82/5
قوطی 30*60
3/47
92/5قوطی 40*603/84
102/5قوطی 50*604/26
112/5
قوطی 40*80
4/63
122/5قوطی 60*805/46
132/5قوطی 40*1005/46
142/5قوطی 50*1005/82
152/5قوطی 60*1206/98
162/5قوطی 60*22011/02
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
13قوطی 20*402/73
23قوطی 30*403/19
33قوطی 50*404/25
43قوطی 25*503/42
53قوطی 30*503/60
63قوطی 20*603/60
73قوطی 30*604/25
83قوطی 40*604/62
93قوطی 50*605/08
103
قوطی 40*80
5/54
113قوطی 60*806/51
123قوطی 40*1006/51
133قوطی 50*1006/95
143قوطی 60*1208/38
153قوطی 60*22013/19
ردیفضخامت ( میلی متر )سایز قوطی ( میلی متر )وزن قوطی ( کیلوگرم )
13/5قوطی 50*404/78
23/5قوطی 30*604/78
33/5قوطی 40*605/33
43/5قوطی 50*605/89
53/5
قوطی 40*80
6/42
63/5قوطی 60*807/56
73/5قوطی 40*1007/56
83/5قوطی 50*1008/07
93/5قوطی 60*1209/76
103/5قوطی 60*22015/29
114قوطی 40*606/06
124قوطی 50*606/72
134قوطی 40*807/32
144قوطی 60*808/58
154قوطی 40*1008/58
164قوطی 50*1009/21
174قوطی 60*12011/18
184قوطی 60*22017/48
194/5قوطی 60*22019/59
205قوطی 60*22021/72
216قوطی 60*22025/92