UA-125070859-1
فارسی | English | العربیه

اصول نامگذاری محصولات فولادی

محصولات فولادی

اصول نامگذاری محصولات فولادی

محصولات فولادی به روش های مختلفی تقسیم بندی می شوند که تقسیم بندی آنها می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

  • بر اساس ترکیب شیمیایی، مانند فولاد کربنی، فولاد کم آلیاژ، فولاد زنگ نزن و …
  • بر اساس روش تولید مانند روش کوره الکتریکی و …
  • بر اساس روش ساخت مانند نورد گرم، نورد سرد و …
  • بر اساس روش اکسیژن زدایی مانند فولاد آرام، نیمه آرام، جوشان و …
  • بر اساس ریز ساختار مانند فریتی، پرلیتی، مارتنزیتی
  • بر اساس استحکام مورد نیاز
  • بر اساس عملیات حرارتی مانند باز پختی، تمپر و …
  • بر اساس کیفیت محصول، مانند فولاد با کیفیت آهنگری، کیفیت تجاری و …
  • بر اساس کاربرد مانند فولاد فنر، فولاد ساختمانی، فولاد ابزار و …

در حال حاضر استاندارهای ملی، منطقه ای و بین المللی بسیاری وجود دارند که سیستم نامگذاری مخصوص به خود جهت نامگذاری فولاد ها دارند. در ادامه سعی خواهید گردید برخی از رایج ترین این استاندارها که در سطح کشور ما نیز کاربرد بیشتری دارند مورد بررسی قرار گیرند. به این منظور روش های نامگذاری فولاد ها را در سه شاخه اصلی: استاندارهای آمریکایی، استاندارهای اروپایی و استاندارهای برخی از کشورهای صنعتی مورد بررسی قرار می دهیم.

 

قیمت محصولات